Stempher-Oerlemans Rijssen

Stempher in Rijssen was voornemens om een nieuwe flexodrukpers aan te schaffen maar er tevens een complete drukkerij van te maken. Cervitech is hiervoor ingehuurd om vanaf aankoop flexodrukpers  tot en met de oplevering van de complete drukkerij het gehele project te begeleiden.

Stempher had zelf niet de kennis en capaciteit om dit project van A tot Z te leiden en daardoor succesvol op te leveren. Na een goed gesprek met de directie is het project van start gegaan. Het projectteam werd gevormd door medewerkers van Stempher en medewerkers van Cervitech en haar onderaannemers. Het projectmanagement wordt opgepakt door Andries Kramer van Cervitech en rapporteerde aan de directie.

Na het opzetten van de juiste project en communicatie structuur werd aangevangen met het project. Het project bestond uit de volgende onderdelen:

 1. Voortraject:
  • Bepalen en opstellen specificaties van de nieuwe drukpers. Dit is gedaan door een analyse van de orders welke Stempher tot had en in de toekomst verwacht. Ook een volgende stap in de techniek was belangrijk dank hier bij aan robotisering etc.
  • Bepalen en opstellen specificaties van alle benodigde randapparatuur, hierbij moet gedacht worden aan een sleeve magazijn met tilhulpen, platenplak apparatuur, aanpassen naverbrander, realisatie automatische pomp systemen tbv oplosmiddelen.
  • Selectie mogelijk leveranciers welke kunnen voldoen aan de specificaties van de punten 1 en 2.
  • Bezoeken en testen van de apparatuur bij de verschillende leveranciers om tot een goede keuze te kunnen komen.
  • Inkoop van de apparatuur.
 2. Voorbereiding
  • Na inkoop van alle machines / apparatuur is er een layout gemaakt in een bestaande hal, na het in projecten van de nieuwe situatie is er samen met een aannemer een plan gemaakt o de hal geschikt te maken als drukkerij.
  • In dit stadium is ook definitieve planning gemaakt waarin de levertijd van de flexodrukpers de rode draad was, alle partijen zijn gepland op een wijze dat de flexodrukpers in een hal geplaatst werd welke klaar was voor ontvangst.
  • Tijdens de levertijd van de diverse partijen heeft er een actieve monitoring plaats gevonden om de levertijd en daarmee de voortgang van de het project te bewaken.
  • Afname testen bij de leverancier voor vrijgave voor transport. (FAT).
 3.  Realisatie
  • Aanpassen gebouw inc utilities.
  • Plaatsing nieuwe drukpers inc installatie en koppeling aan gebouw / utilities.
  • Plaatsen randapparatuur
  • Realisatie oplosmiddel station.
  • Koppeling met naverbrander.
 4. Testen / oplevering.
  • Na de installatie zijn de machines in bedrijf genomen door leveranciers.
  • Componeren en uitvoeren van de acceptatie testen. (SAT).

Het geheel is opgeleverd volgens planning.

Stempher was tevreden over het werk van Cervitech, binnen specificaties, tijd en budget.

error: Content is protected !!