CERVITECH/RELOX RTO bij Berry Global Hardenberg

Bij Berry staat op het dak een oude naverbrander welke niet meer voldoet aan de huidige eisen wat betreft emissie en energie. In het voortraject heeft CERVITECH BV een studie gedaan in de productie en dit gecombineerd met plannen voor de toekomst.

Dit onderzoek is het startpunt geweest van het uiteindelijke project. Dit project bestaat niet alleen uit het leveren van de nieuwe Regeneratieve Thermische Oxidizer (RTO), ook wel naverbrander genoemd, maar ook uit het optimaliseren van het productie apparaat, het maken van het ontwerp van het samenstel van productie machines, leidingwerk, kleppen en de RTO en het in productie nemen van het gehele samenstel.

Fase 1
Door middel van verschillende flow- en concentratiemetingen op verschillende product machines, die gekoppeld zijn aan de oude RTO, wordt er een blauwdruk van de fabriek gecreëerd. Op basis van deze metingen wordt er een nauwkeurig beeld van de huidige situatie vastgelegd.

Het fundament op het dak is gereed.

Fase 2
Deze fase houdt in een plan ontwikkelen om de proceswaarden, zoals gemeten in Fase 1, te verbeteren. Naast het maken van dit plan zal het ook uitgevoerd worden. Door het uitvoeren word er een nieuwe blauwdruk met nieuwe waardes gemaakt voor zowel stroming als concentratie.

Fase 3
Vaststellen wat de capaciteit word van de nieuwe RTO met de input van parameters en de waardes die eerder vastgesteld zijn. In deze fase is het complete projectplan uitgewerkt wat betreft project zaken en planningen.

Fase 4
In deze fase begint de realisatie van het projectplan tot aan de daadwerkelijke plaatsing van de nieuwe RTO. Zo komt er een nieuw fundament op het dak zodat de nieuwe RTO daarop kan worden geplaatst en worden de oude klepmotoren vervangen door fail-safe motoren. Deze heeft Cervitech ook geleverd.

Fase 5
Plaatsen en geheel aansluiten van de RTO op het fundament op het dak.

Fase 6
De RTO is geheel opgestart door CERVITECH BV. In december 2023 waren er geen koppelingen met de productie en daardoor kon de productie doorgaan. Op 8 en 9 januari is het nieuwe leidingwerk vanaf de by-pass kleppen naar de nieuwe RTO geïnstalleerd. De gehele communicatie van de productie naar de nieuwe RTO door CERVITECH BV uitgevoerd. Op 9 januari kon de productie weer worden gestart en is de gehele overgang volgens planning verlopen.

Het bedieningsscherm van de RTO.

Bij de oplevering hoort ook het meten van de maten van achtergebleven VOS in de lucht na de reiniging van de RTO. De wetgeving schrijft een maximale waarde voor van 100mg/Nm3. De nieuwe RTO bleef zelfs onder de < 10mg/Nm3.

Fase 7
De laatste fase gaat om de oplevering en acceptatie van het project. Op vrijdag 12 januari hebben BERRY BPI Indupac BV en CERVITECH BV elkaar de hand geschud op een succesvol project. In de weken erna was er nog tijd voor de restpunten en vrijdag 26 januari is de afsluitende handtekening gezet en is het project goed afgerond.

Dit project is gemaakt in samenwerking met RELOX en HOLTROP & JANSMA. De start datum was 1/03/2023 en het project was afgerond op 26/01/2024.
Dankzij de nieuwe RTO is de milieuwinst dat er schone lucht word gecreëerd in de omgeving. Er is met BERRY BPI Indupac BV ook een onderhoudscontract afgesloten.

error: Content is protected !!