Koninklijke Drukkerij EM De Jong

Koninklijke Drukkerij EM De Jong heeft onlangs een tweedehands RTO uit België aangeschaft! Dit ter vervanging van de huidige naverbrandingsinstallatie welke niet meer optimaal functioneert. 
De fysieke verplaatsing en aansluiting van de RTO zijn al voltooid door een collega-bedrijf.

Aangezien het productie proces van het bedrijf in België verschilt van dat van Drukkerij EM de Jong, zullen er aanpassingen nodig zijn aan de RTO, om ervoor te zorgen dat deze optimaal functioneert.

Naast de functionele aanpassingen zal bij de installatie van een RTO in Nederland ook een EBI uitgevoerd moeten worden om het gedeelte van de RTO dat gas verwerkt te controleren.

CERVITECH BV heeft inspecties en metingen uitgevoerd aan de RTO om een nauwkeurig beeld te krijgen van de huidige staat ervan. Hierdoor werd duidelijk wat exacte status van de RTO is. CERVITECH BV voert de EBI uit en past de RTO aan om te voldoen aan de in Nederland geldende normen. De aanpassingen worden stapsgewijs uitgevoerd tijdens geplande productiestoppen, om stilstand in de productie te voorkomen.

Dit project is van start gegaan op 15 november 2023 en zal afgerond worden op 24 december 2024.

error: Content is protected !!