Berry Global UK

In Worcester staat een productiefaciliteit van Berry Global, een zusterfabriek van de Berry-locatie in Hardenberg, waar wij dit jaar succesvol een nieuwe RTO hebben geplaatst. Na het succesvolle project in Hardenberg is ons, CERVITECH BV en RELOX GMBH, het nieuwe project in Worcester ook gegund. Dit project bestaat uit drie delen:

Projectmanagement
CERVITECH leidt het gehele project in goede banen, deels vanuit Nederland en deels vanuit Engeland. We zorgen samen met de klant dat alles volgens planning verloopt en dat de specificaties voldoen aan de gestelde eisen.

Upgrade van de droging op de flexo-drukpersen
De droging op de vier flexo-drukpersen is nog niet optimaal, vooral wat betreft het energieverbruik. Hoewel de inkt goed droogt, kan de energie-efficiëntie voor zowel de drukpersen als de RTO worden verbeterd. CERVITECH voert aanpassingen door aan het leidingwerk op alle vier de machines, wat tot een aanzienlijke verbetering zou moeten leiden.

Het effect is een kleinere luchtstroom naar de RTO, met als gevolg een hogere concentratie oplosmiddel. Dit resulteert in een verminderde behoefte aan gas in de drukpers en zorgt ervoor dat de RTO sneller een autotherme werking bereikt.”

Levering, installatie en inbedrijfstelling van een nieuwe RTO
RELOX uit Bremerhaven levert een nieuwe RTO. De levering en installatie worden uitgevoerd onder supervisie van CERVITECH BV. Daarnaast is CERVITECH verantwoordelijk voor het opstarten van de RTO en het koppelen ervan aan de productiemachines. Uiteindelijk zorgt CERVITECH voor de oplevering aan de klant.

error: Content is protected !!