Machineveiligheid

Alle machines binnen de Europese Unie moeten voldoen aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van de Machinerichtlijn (2006/42/EG). Deze voorschriften gelden voor alle nieuwe machines die binnen de Europese Unie worden verkocht of in werking worden gesteld. Maar ook voor bestaande machines en machineparken bestaan zogenaamde minimale veiligheids- en gezondheidsvoorschriften. Deze vallen echter onder de Arbeidsmiddelenrichtlijn (2009/104/EG). Onze technisch adviseurs helpen u graag verder.

Door machines op een veilige manier te ontwerpen ontstaat er gebruiksvriendelijkere machine. Dit geldt ook voor oudere arbeidsmiddelen (machines die gebouwd zijn voor 1995) waarbij veiligheidsaanpassingen gedaan moeten worden. Een machine die veilig is, geeft rust bij de operator. Bij een goed beveiligde machine heeft de operator de aandacht voor het proces en het uitvoeren van zijn bedoelde taken. Er vindt dan geen afleiding plaats op onveilige situaties.

Vanuit Cervitech kan uw bestaande machinepark maar ook nieuw te plaatsen machines worden begeleid naar een juiste veiligheid.

Stappen:

  1. Informatie stap: Wat speelt er bij de klant, opstellen vraagstelling en werkwijze.
  2. Schouw: Opname op locatie. Met uitwerking opname.
  3. Analyse: Op basis van de schouw en de normering analyseren waar de knelpunten zicht bevinden.
  4. Plan van aanpak: Een plan met alle knelpunten, oplossingen en tijdsbestek.
  5. Realisatie: Uitvoeren van de punten van het plan van aanpak.
  6. Oplevering: Oplevering.
error: Content is protected !!