Nieuwe RTO voor Berry in Hardenberg

Bij Berry staat op het dak een oude naverbrander welke niet meer voldoet aan de huidige eisen wat betreft emissie en energie. In het voortraject heeft CERVITECH BV een studie gedaan in de productie en dit gecombineerd met plannen voor de toekomst.

Dit onderzoek is het startpunt geweest van het huidige project. Dit project bestaat niet alleen uit het leveren van de nieuwe Regeneratieve Thermische Oxidizer (RTO), binnen de drukwereld wordt de RTO ook vaak naverbrander genoemd. 

De scope van dit project bestaat naast de studie en het leveren van de RTO uit:

  • Het optimaliseren van het productie apparaat, hierdoor ontstaat er een betere luchtflow wat bijdraagt aan een betere autothermiteit van de RTO. Dit levert een besparing op in gasverbruik in zowel de drukpersen alswel de RTO.
  • Het ontwerp van het samenstel van productie machines, leidingwerk, kleppen en de RTO.
  • In bedrijfstellen en in productie nemen van het gehele samenstel.
  • Het samen met de klant het project tot een goed einde brengen.

* Foto is een voorbeeld van een RELOX / CERVITECH RTO.